پوکه مخلوط

پوکه مخلوط

سایز و وزن: 10 تا 30 میلی متر و هر مترمکعب 600 الی 700 کیلو گرم و قیمت: جهت دریافت قیمت تماس[..] جزئیات

پوکه ماسه ای

پوکه ماسه ای

سایز و وزن: 0 تا 5 میلیمتر و هر مترمکعب 850 الی 1000 کیلوگرم. قیمت: هر تن 125000 تومان پوکه[..] جزئیات