پوکه عدسی

پوکه عدسی

سایز و وزن: 10 تا 15 میلیمتر و هر مترمکعب 600 الی 700 کیلوگرم قیمت: درجه یک متری 100000[..] جزئیات

پوکه نخودی

پوکه نخودی

سایز و وزن: 5 تا 10 میلیمتر و هر مترمکعب 600 الی 700 کیلوگرم قیمت: درجه یک متری 95000[..] جزئیات

پوکه مخلوط

پوکه مخلوط

سایز و وزن: 10 تا 30 میلی متر و هر مترمکعب 600 الی 700 کیلو گرم قیمت: جهت دریافت قیمت تماس[..] جزئیات

پوکه فندوقی

پوکه فندوقی

سایز و وزن: 10 تا 20 میلیمتر و هر مترمکعب 550 الی650 کیلوگرم قیمت: درجه یک 90000 تومان پوکه[..] جزئیات

پوکه بادامی

پوکه بادامی

سایز و وزن: 18 تا 26 میلیمتر و هر مترمکعب 500 الی 600 کیلوگرم قیمت: درجه یک متری 75000 تومان جزئیات

پوکه ماسه ای

پوکه ماسه ای

سایز و وزن: 0 تا 5 میلیمتر و هر مترمکعب 850 الی 1000 کیلوگرم قیمت:هر هر تن 60000 تومان پوکه[..] جزئیات

×

پوکه قروه از طریق واتساپ

× پشتیبانی آنلاین در واتساپ