پوکه معدنی سنگ پا - پوکه معدنی قروه خادمی

خانه » برچسب‌های نوشته‌ها "پوکه معدنی سنگ پا"

سنگ پا نوعی پوکه معدنی

سنگ پا نوعی پوکه معدنی است، سنگی آذرین که سرد شدن گدازه‌های آتشفشانی شکل می‌گیرد . وجه تسمیه[..] جزئیات

Call Now Button