کرایه حمل پوکه معدنی از قروه

برای محاسبه کرایه حمل پوکه معدنی، قیمت پوکه معدنی از شهر قروه مشخص است اما اینکه تا به دست خریدار برسد به عواملی چون نوع ماشین، متراژ و کرایه حمل تا شهر مورد نظر بستگی دارد. کرایه حمل پوکه معدنی از قروه برای ماشینهای مختلف (تریلی ، ده چرخ و … ) و انواع پوکه معدنی به مرور در این قسمت قرار داده خواهد شد.

قیمت حمل پوکه معدنی از قروه مربوط به سال 1400 می باشد و بزودی قیمتها بروزرسانی خواهد شد.

کرایه حمل پوکه معدنی پوکه نخودی وعدسی

تمامی قیمت ها به تومان است


نوع پوکه: پوکه نخودی و عدسی
قیمت هر مترمکعب از قروه45000تومان
نوع ماشین: تریلی گنجایش تقریبی30مترمکعب
شهرکرایه حمل از قروهقیمت تقریبی برای خریدار مقیاسقیمت تمام شده
ایلام              1,300,000                              88,333 مترمکعب2650000
کرج              1,500,000                              95,000 مترمکعب2850000
پردیس              1,800,000                           105,000 مترمکعب3150000
اصفهان              1,600,000                              98,333 مترمکعب2950000
اهواز              1,600,000                              98,333 مترمکعب2950000
شهرکرد              1,800,000                           105,000 مترمکعب3150000
آبادان              1,850,000                           106,667 مترمکعب3200000
خرمشهر              1,850,000                           106,667 مترمکعب3200000
یاسوج              2,500,000                           128,333 مترمکعب3850000
خرم آباد              1,300,000                              88,333 مترمکعب2650000
اراک              1,200,000                              85,000 مترمکعب2550000
بوشهر              2,600,000                           131,667 مترمکعب3950000
عسلویه              3,000,000                           145,000 مترمکعب4350000
تهران              1,300,000                           110,000 مترمکعب2200000

نکته : داخل تهران تریلی ندارد این کرایه حمل برای ده چرخ و به صورت تقریبی بین 1300000 تا 1400000 محاسبه می گردد.


کرایه حمل پوکه معدنی پوکه بادامی

نوع پوکه: پوکه بادامی
قیمت هر مترمکعب از قروه35000تومان
نوع ماشین:تریلیگنجایش تقریبی30مترمکعب
شهرکرایه حمل از قروهقیمت تقریبی برای خریدار مقیاسقیمت تمام شده
ایلام              1,300,000                              78,333 مترمکعب2350000
کرج              1,500,000                              85,000 مترمکعب2550000
پردیس              1,800,000                              95,000 مترمکعب2850000
اصفهان              1,600,000                              88,333 مترمکعب2650000
اهواز              1,600,000                              88,333 مترمکعب2650000
شهرکرد              1,800,000                              95,000 مترمکعب2850000
آبادان              1,850,000                              96,667 مترمکعب2900000
خرمشهر              1,850,000                              96,667 مترمکعب2900000
یاسوج              2,500,000                           118,333 مترمکعب3550000
خرم آباد              1,300,000                              78,333 مترمکعب2350000
اراک              1,200,000                              75,000 مترمکعب2250000
بوشهر              2,600,000                           121,667 مترمکعب3650000
عسلویه              3,000,000                           135,000 مترمکعب4050000
تهران              1,300,000                           100,000 مترمکعب2000000

نکته :داخل تهران تریلی ندارد این کرایه حمل برای ده چرخ و به صورت تقریبی بین 1300000 تا 1400000 محاسبه می گردد.

خرید پوکه معدنی قروه
کرایه حمل پوکه معدنی از قروه