پیشنهادات


جدیدترین مطالب


محصولات


پوکه عدسی

سایز و وزن: 10 تا 15 میلیمتر و هر مترمکعب 600 الی 700 کیلوگرم قیمت: درجه یک متری 33000تومان برای دریافت[..] جزئیات

پوکه نخودی

سایز و وزن: 5 تا 10 میلیمتر و هر مترمکعب 600 الی 700 کیلوگرم قیمت: درجه یک متری 43000تومان برای دریافت[..] جزئیات

پوکه مخلوط

سایز و وزن: 10 تا 30 میلی متر و هر مترمکعب 600 الی 700 کیلو گرم قیمت: جهت دریافت قیمت تماس بگیرید[..] جزئیات

پوکه فندقی

سایز و وزن: 5 تا 10 میلیمتر و هر مترمکعب 550 الی650 کیلوگرم قیمت: درجه یک 33000 تومان پوکه معدنی فندقی[..] جزئیات

همه محصولات پوکه قروه